27. 6. 2019  5:07 Ladislav
Akademický informační systém

Projekty


QUICK-NET, NETWORK FOR INNOVATIVE COOPERATION

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:vytvorenie siete podnikov a organizácií pre zvyšovanie schopnosti inovácií realizovaný na podpore cezhraničnej spolupráce malých a stredných podnikov Rakúska, Čiech , Maďarska, Slovenska - ako zdroj rastu rozvoja susediacich ekonomík, posilňovnie vzťahov a štruktúr v rámci EU.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracoviště:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikace projektu:QUICK-NET
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 02. 2006
Datum ukončení projektu:01. 08. 2007
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva