17. 6. 2019  9:40 Adolf
Akademický informačný systém

Projekty


QICK-NET,Kvalita založená na inovatívnej splupráci - Vedomostná sieť.

Garant: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:vytvorenie siete podnikov a organizácií pre zvyšovanie schopnosti inovácií realizovaný na podpore cezhraničnej spolupráce malých a stredných podnikov Rakúska, Čiech , Maďarska, Slovenska - ako zdroj rastu rozvoja susediacich ekonomík, posilňovnie vzťahov a štruktúr v rámci EU.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikácia projektu:QUICK-NET
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 02. 2006
Dátum ukončenia projektu:01. 08. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva