18. 9. 2019  23:46 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


BEZ NÁZVU

Garant: prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Erasmus ()
Pracovisko:Odd. kat. betónových konštrukcií a mostov - lab. BK (KBKM SvF)
Identifikácia projektu:133840-LLP-1-2007-1-SK-ERASMUS-ECDSP
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:18. 10. 2007
Dátum ukončenia projektu:19. 10. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0