Oct 20, 2019   2:13 p.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Navrh modifikovanych regulatorov pre riadenie nelinearnych systemov hydroelektrarni

Supervisor: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Projekt sa zameriava na zvvysovanie kvality riadenia turbin vodnych elektrarni na zaklade pozivania efektivnejsich a sofistikovanejsich algoritmov riadenia, presnejsieho modelovania a uplatnenia informacnych technologii. V konecnom dosledku je jeho cielom prispiet k sirsiemu, pruznejsiemu a efektivnejsiemu vyuzivaniu obnovitelnych energetickych zdrojov.
Kind of project:Bilaterálna spolupráca - SR - Bulharsko ()
Department:Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Project identification:SK-BUL-0005-06 (MODCONT)
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 02. 2007
Project close date:31. 12. 2008
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0