21. 10. 2019  22:19 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


E-xcellence

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Transversal programme ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:135375-LLP-2007-NL-KA4MP
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 01. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0