29. 1. 2020  0:14 Gašpar
Akademický informačný systém

Projekty


Dekontaminácia chemických otravných látok pomocou ekologických oxidantov Fe(IV) a Fe(VI)

Garant: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Dekontaminácia chemických otravných látok pomocou ekologických oxidantov Fe(IV) a Fe(VI)".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Ján Híveš, PhD.ÚACHTM FCHPT, ext SjF+421 (2) 59 325 468180, stará budova, 1. poschodie
Ing. Mária KutešováDek FCHPT [ukončené]+421 918 674 153B 199

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ