28. 1. 2020  10:23 Alfonz
Akademický informačný systém

Projekty


Dekontaminácia chemických otravných látok pomocou ekologických oxidantov Fe(IV) a Fe(VI)

Garant: prof. Ing. Ján Híveš, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:NATO ()
Pracovisko:Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:CBP.EAP.CLG 983119
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0