20. 7. 2019  9:15 Iľja
Akademický informačný systém

Projekty


MATNET

Garant: doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "MATNET".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Mgr. Jana JurkovičováPS Dek FEI [vyňatie]+421 (2) 60 291 310T139
doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.ÚEAE FEI [ukončené]+421 (2) 60 291 344C109

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ