25. 6. 2019  8:01 Tadeáš
Akademický informačný systém

Projekty


MATNET

Garant: doc. Ing. Jaroslav Lelák, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracovisko:Katedra elektrotechnológie (FEI)
Identifikácia projektu:13120200076
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 04. 2006
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0