20. 8. 2019  20:13 Anabela
Akademický informačný systém

Projekty


MERTECH

Garant: prof. Ing. Viktor Smieško, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Európsky sociálny fond ()
Pracovisko:Katedra merania (FEI)
Identifikácia projektu:13120200032
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 07. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0