22. 10. 2019  18:49 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívne povlakovanie kovových materiálov

Garant: doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Hlavným zámerom projektu je zlepšiť a optimalizovať povrchové vlastnosti progresívnych kovových materiálov prostredníctvom fyzikálneho a chemického zloženia tenkých a tvrdých vrstiev a ich kombinácií. Úsilie smerované na zníženie opotrebenia, korózie a k predĺženiu životnosti nástrojov a strojárskych súčiastok je hlavná hnacia sila pre vyvíjanie vhodných povrchových technológií pre kovové materiály.
Druh projektu:EUREKA ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:E!3437
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Mária Hudáková, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva