20. 10. 2019  2:27 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Skúmanie špeciálnych skiel a vlákien vhodných pre prípravu aktívnych a pasívnych prvkov použiteľných v IČ oblasti

Garant: prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Riešenie projektu umožní navrhnúť prípravu a kontrolu vlastností optických skiel použiteľných pre výrobu vlákien a ďalších optických elementov najmä pre medicínske a biologické aplikácie
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:SK-FR 00106
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva