17. 10. 2019  14:39 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava uhlíkových nanoštruktúr metódami CVD a ich charakterizácia

Garant: Ing. Magdaléna Kadlečíková, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je depozícia uhlíkových nanoštruktúrnych materiálov, a to uhlíkových nanorúrok a nanokryštalických diamantových vrstiev. Tieto materiály budú pripravované pomocou metód chemickej depozície z plynnej fázy (CVD): teplotná CVD, CVD so žeraveným vláknom (hot filament CVD) a plazmové CVD (PECVD). Výsledkom budú vzorky nanoštruktúrnych uhlíkových materiálov, ktoré budú optimalizované z aplikačného hľadiska. Všetky depozity budú charakterizované Ramanovou spektroskopiou. Nové poznatky budú publikované v medzinárodných odborných časopisoch.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:SK-CZ-0078-07 (NANOCARBON)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 02. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0