2. 4. 2020  2:12 Zita
Akademický informační systém

Projekty


Profilácia koncentrácie radiáciou indukovaných defektov v materiáloch reaktora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému ( PLEPS )

Garant: prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Následující tabulka zobrazuje podrobnější informace o pracovnících projektu "Profilácia koncentrácie radiáciou indukovaných defektov v materiáloch reaktora ITER pomocou pulzného nízkoenergetického pozitrónového systému ( PLEPS )".


Seznam všech pracovníků projektu

V následující tabulce je seznam všech pracovníků pracujících na projektu.

PracovníkRolePracovištěTelefonKancelář
prof. Ing. Vladimír Slugeň, DrSc.ÚJFI FEI+421 (2) 60 291 753A502, A608

Legenda
Role:administrativametodický řešitelřešitelpomocníkpozorovatel