27. 5. 2019  3:35 Iveta
Akademický informačný systém

Projekty


Autonomous Airships

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Autonomous Airships".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.ÚAM FEI, ext UIAM MTF+421 (2) 60 291 771D112
Mgr. Jana JurkovičováPS Dek FEI [vyňatie]+421 (2) 60 291 310T139

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ