19. 8. 2019  8:04 Lýdia
Akademický informačný systém

Projekty


Autonomous Airships

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:DAAD ()
Pracovisko:Automatizácia a regulácia (ÚRK FEI)
Identifikácia projektu:8/2006
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0