18. 9. 2019  23:45 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Central European park for innovative technologies Bratislava

Garant: doc. PhDr. Dagmar Petríková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Ústav Urbanizmu (FA)
Identifikácia projektu:CEPIT Managment
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0