25. 6. 2019  19:35 Tadeáš
Akademický informační systém

Projekty


A European Real Estate Bussiness Consultancy Project

Garant: prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Tento program je výskumný projekt určený pre študentov piateho ročníka VŠ a doktorandov. Predmetom skúmania v rámci výskumného projektu je umiestnenie organizácie a výrobných zariadení v cudzej krajine. Ďalej sa skúma dopad tohto rozhodnutia na riadiaci proces. Ako ovplyvní zmena sídla a jeho nové prostredie produktivitu danej organizácie a samotný trh nehnuteľností a služby spojené s ním.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracoviště:Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva (SvF)
Identifikace projektu:European Real Estate Bussiness Consultancy Project
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:13. 09. 2007
Datum ukončení projektu:09. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0