26. 6. 2019  11:03 Adriána
Akademický informačný systém

Projekty


Európsky realitný konzultačný projekt

Garant: prof. Ing. Koloman Ivanička, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Tento program je výskumný projekt určený pre študentov piateho ročníka VŠ a doktorandov. Predmetom skúmania v rámci výskumného projektu je umiestnenie organizácie a výrobných zariadení v cudzej krajine. Ďalej sa skúma dopad tohto rozhodnutia na riadiaci proces. Ako ovplyvní zmena sídla a jeho nové prostredie produktivitu danej organizácie a samotný trh nehnuteľností a služby spojené s ním.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Katedra ekonomiky a riadenia stavebníctva (SvF)
Identifikácia projektu:European Real Estate Bussiness Consultancy Project
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:13. 09. 2007
Dátum ukončenia projektu:09. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0