12. 11. 2019  7:53 Svätopluk
Akademický informačný systém

Projekty


Nanorozmerové multivrstvové systémy pre elektroniku a senzoriku - technológia, simulácia, diagnostika

Garant: doc. Ing. Jozef Liday, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Výskum a vývoj nových nanokryštalických tenkovrstvových štruktúr na báze oxidov plynov pre miniatúrne elementy využívané na detekciu plynov a v biosenzoroch, základný výskum v oblasti kvantitatívnych aspektov AES pre materiály na báze nitridov prvkov tretej skupiny a rozvoj progresívnych metód testovania a diagnostiky integrovaných obvodov a systémov priamo na čipe pomocou vstavaných doplnkových hardverových blokov.
Druh projektu:MVTS ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:Nem/SR/Ilm/STU/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0