Oct 23, 2019   4:25 a.m. Alojza
Academic information system

Projects


KOPEC - Investigation of metal contacts on diamond and DLC thin films by optical and electrical measurements in order to futher semiconductor application

Supervisor: doc. Ing. Marian Veselý, CSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Predpokladá sa spoznanie rozhrania diamant - kov s ciešom dosiahnutia stabilnej ohmickej alebo Schotkyho štruktúry. Zároveň sa bude systematicky optimalizovať technológia rastu D a DLC vrstiev so zreteľom na ich výsledné elektrické a optické vlastnosti. Predpokladáme tiež, že sa nájde vhodná teoreticko - experimentálna analógia medzi optickými a elektrickými meraniami s cieľom identifikovania možných defektov ako v samotnej vrstve ako aj na rozhraní diamantov. Uvedené poznatky budú slúžiť k tvorbe stabilných štruktúr pre ich použitie v polovodičovom priemysle.
Kind of project:MVTS ()
Department:Department of microelectronics (FEEIT)
Project identification:ČR/SR/STU/ČAV/08
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2008
Project close date:31. 12. 2008
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0