24. 5. 2019  15:00 Ela
Akademický informačný systém

Projekty


Rozvoj norsko - slovenskej spoluprace v kryptologii

Garant: prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Rozvoj norsko - slovenskej spoluprace v kryptologii".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD.ÚIM FEI, ext FIIT+421 (2) 60 291 226C501

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ