27. 1. 2020  17:05 Bohuš
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum jemných štruktúr kovových materiálov pomocou TEM

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:S úmyslom skvalitniť výskum jemných štruktúr v kovových materiáloch na MTF STU poskytol IFW finančné prostriedky na nákup pomocných zariadení pre TEM (Delta Abrasiment)
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:IFW MTF STU
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:04. 07. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2015
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:3

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD.spoluriešiteľ