21. 10. 2019  6:58 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Mobilné centrum vyučovania a učenia sa

Garant: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Zriadenie mobilného centra výučby umožní zaviesť nové metódy výučby do praxe a rozšíriť možnosti výučby kvantitatívne (viac študentov naraz) a kvalitatívne (nové postupy, bezdrôtové siete, alternatívne projekty v technologicky odlišnom prostredí). Taktiež prinesie možnosť na oboznámenie sa študentov s novými mobilnými komunikačnými platformami a implementáciou alternatívnych projektov na báze bezdrôtového prenosu dát. Študentom tiež bude umožnený bezdrôtový prístup k technologickému vybaveniu učební.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikácia projektu:HPTfT2007
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2009
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0