17. 10. 2019  17:13 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Modelovanie rozptylu emisií nebezpečných látok do ovzdušia pri závažných priemyselných haváriách

Garant: doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu bude podporenie medzinárodnej spolupráce pri výskume v oblasti modelovania šírenia emisií nebezpečných látok v ovzduší pri závažných priemyselných haváriách. Katedra bezpečnostného inžinierstva MTF STU figuruje ako partner - čakateľ na projekte EUREKA E!3266 - EUROENVIRON VEBAIR. Prostredníctvom zakúpených softwarových programov bude možné uskutočniť výpočet šírenia emisií v obývaných a priemyselných zónach, výsledkom bude praktická aplikácia monitorovania a modelovania nebezpečných stavov. V súčasnosti je zakúpená časť programu.
Druh projektu:EUREKA ()
Pracovisko:Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Identifikácia projektu:E!3266/STU/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Ivana Tureková, PhD.zodpovedný riešiteľ