20. 10. 2019  21:46 Vendelín
Akademický informačný systém

Projekty


Príprava a charakterizácia bezolovnatých spájok

Garant: prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameranáý na prípravu a štúdium vlastností nových bezolovnatých spájok určených pre vysokoteplotné mäkké spájkovanie, Nové materiály, ktoré sa budú vyvíjať budú zliatiny cínu, zinku kobaltu, striebra alebo medi s kovmi vzácnych zemín. V rámci projektu sa budú študovať termodynamické a kineticko aspekty spájkovania. Projekt bude zahrňať štúdium fázových rovnováh a štúdium tvorby intermetalických zlúčenín na fázovom rozhraní v dôsledku difúzie.
Druh projektu:COST ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:MP0602 (COST)
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:05. 08. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva