9. 12. 2019  1:02 Izabela
Akademický informačný systém

Projekty


Reviewing and Reviving Existing VET Curriculum

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Leonardo da Vinci ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:LLP-LdV-TOI-2008-LT-0022
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0