21. 11. 2019  14:00 Elvíra
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívne materiály, spracovanie a automatizácia

Garant: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Progresívne materiály, spracovanie a automatizácia".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.UMAT MTF730NC 323
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ