16. 12. 2019  13:15 Albína
Akademický informační systém

Projekty


Progresívne materiály, spracovanie a automatizácia

Garant: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Predmetom výskumu bude štúdium progresívnych materiálov, spracovania a automatizácie pre priame integrovanie vo výrobnom procese a aplikáciu na trhu. Cieľom projektu je preklenúť základný a aplikovaný výskum v oblasti progresívnych materiálov s potenciálom pre aplikáciu a výrobu. Aktivity sú smerované na zvýšenie konkurencie schopnosti a trvalo udržateľného rastu oboch partnerov. Cenným a unikátnym aspektom výskumného projektu je široké začlenenie študentov a doktorandov v moderných výskumných aktivitách.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracoviště:Ústav materiálov (MTF)
Identifikace projektu:Bekaert, Zwevegem, Belgium
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:26. 05. 2008
Datum ukončení projektu:31. 03. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:2

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.zodpovedný riešiteľ