21. 10. 2019  20:14 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Progresívne materiály, spracovanie a automatizácia

Garant: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Predmetom výskumu bude štúdium progresívnych materiálov, spracovania a automatizácie pre priame integrovanie vo výrobnom procese a aplikáciu na trhu. Cieľom projektu je preklenúť základný a aplikovaný výskum v oblasti progresívnych materiálov s potenciálom pre aplikáciu a výrobu. Aktivity sú smerované na zvýšenie konkurencie schopnosti a trvalo udržateľného rastu oboch partnerov. Cenným a unikátnym aspektom výskumného projektu je široké začlenenie študentov a doktorandov v moderných výskumných aktivitách.
Druh projektu:-- Iný medzinárodný -- ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:Bekaert, Zwevegem, Belgium
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:26. 05. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Mária Rešetková, MBAadministratíva
doc. Ing. Martin Kusý, PhD.zodpovedný riešiteľ