12. 11. 2019  6:14 Svätopluk
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza fenolových a aromatických látok medoviny v Juhoafrickej republike a Slovenskej republike.

Garant: doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Analýza fenolových a aromatických látok medoviny v Juhoafrickej republike a Slovenskej republike.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Mária KutešováDek FCHPT [ukončené]+421 918 674 153B 199
doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.ÚBT FCHPT+421 918 674 493SB 324

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ