21. 10. 2019  2:34 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Analýza fenolových a aromatických látok medoviny v Juhoafrickej republike a Slovenskej republike.

Garant: doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Juhoafrická republika ()
Pracovisko:Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:SK-ZA-0010-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:28. 07. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0