18. 1. 2020  4:10 Bohdana
Akademický informační systém

Projekty


Research And Training On Restoration And Protection Of The City Envirnoment In Industrial Regions

Garant: doc. Ing. Jozef Dický, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Koordinujúca univerzita v Gliwiciach sa nachádza v priemyselnej oblasti Sliezska, ktorá bola dlhé obdobie vystavená účinkom industrialnej činnosti, hlavne banskej a železiarskej. To malo značný vplyv na životnost a použiteľnosť stavieb v tejto oblasti. Riešitelia projektu využívajú hlavne vzájomné dlhodobé výmeny odborníkov zo zúčastnených inštitúcií v oblasti riešenia nosných úloh v oblasti tvorby, ochrany a rekonštrukcií obytných sídiel v priemyselných oblastiach vystavených hlavne poddolovaniu a zemetraseniam, či výbuchom.
Druh projektu:Marie Curie Actions - Human resources and mobility ()
Pracoviště:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikace projektu:MTKD-CT-2004-509775
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 12. 2005
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0