22. 2. 2020  6:55 Etela
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum a vzdelávanie v oblasti rekonštrukcie a ochrany mestských zón v priemyselných oblastiach

Garant: doc. Ing. Jozef Dický, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Koordinujúca univerzita v Gliwiciach sa nachádza v priemyselnej oblasti Sliezska, ktorá bola dlhé obdobie vystavená účinkom industrialnej činnosti, hlavne banskej a železiarskej. To malo značný vplyv na životnost a použiteľnosť stavieb v tejto oblasti. Riešitelia projektu využívajú hlavne vzájomné dlhodobé výmeny odborníkov zo zúčastnených inštitúcií v oblasti riešenia nosných úloh v oblasti tvorby, ochrany a rekonštrukcií obytných sídiel v priemyselných oblastiach vystavených hlavne poddolovaniu a zemetraseniam, či výbuchom.
Druh projektu:Marie Curie Actions - Human resources and mobility ()
Pracovisko:Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
Identifikácia projektu:MTKD-CT-2004-509775
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 12. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0