24. 10. 2019  6:32 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Koordinačné zlúčeniny ako multifunkčné nanoobjekty.

Garant: prof. Ing. Roman Boča, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cielenou anorganickou syntézou sa pripravia viacjadrové komplexy ako molekulové analógy Berlínskej modrej. Pripravené sedem- a viacjadrové nanoobjekty so zmiešanými oxidačnými čislami Fe(II)-Fe(III) resp. Co(III)-Fe(III) budú podrobené štruktúrnemu a spektrálnemu výskumu s osobitným dôrazom na magnetoaktivitu (vysokospinový základný stav) a multifunkcionalitu, ako je napr. fotomagnetizmus a magnetokalorický jav. Pripravené nanomateriály sú potenciálne využiteľné v spintronike, fotonike a v záznamovej technike.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Nemecko ()
Pracovisko:Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
Identifikácia projektu:Nem/SR/FCHPT1/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0