21. 10. 2019  0:24 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Perspektívne organické materiály v elektro-optických aplikáciách (materiály pre solárne články).

Garant: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Perspektívne organické materiály v elektro-optických aplikáciách (materiály pre solárne články).".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.OFCh ÚFCHCHF FCHPT+421 (2) 59 325 368272, stará budova, 2. poschodie
Ing. Mária KutešováDek FCHPT [ukončené]+421 918 674 153B 199

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ