25. 9. 2020  1:05 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Perspektívne organické materiály v elektro-optických aplikáciách (materiály pre solárne články).

Garant: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
Bilaterálna spolupráca - SR - Mexiko ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
Mex/SR/STU/08
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0