22. 9. 2019  15:59 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Perspektívne organické materiály v elektro-optických aplikáciách (materiály pre solárne články).

Garant: doc. Ing. Jozef Kožíšek, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Mexiko ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:Mex/SR/STU/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0