15. 10. 2019  14:03 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Algoritmy pre riadenie procesov prestupu látky a tepla.

Garant: doc. Ing. Monika Bakošová, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na vývoj moderných algoritmov riadenia pre procesy typické v chemických a potravinárskych technológiách, ako sú výmenníky, rektifikačné kolóny, chemické a biochemické reaktory. Návrh algoritmov riadenia je založený na vybraných metódach robustného a optimálneho riadenia. Jadrom projektu je rozpracovanie metód robustnej analýzy, robustnej stabilizácie a riadenia pre systémy s parametrickými, dynamickými a zmiešanými štruktúrovanými neurčitosťami. Navrhnuté algoritmy riadenia, regulátory a riadiace systémy budú overené simulačne a na reálnych procesoch v laboratórnych podmienkach.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Česko ()
Pracovisko:Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
Identifikácia projektu:SK-CZ-0042-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 02. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0