Jul 17, 2019   7:09 a.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Projects


IDESA - Support of new forms and content of research and education in the field of advanced nanoelectronic devices and ICS

Supervisor: prof. Ing. Daniel Donoval, DrSc.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Implementácia nanoelektronických technológií pre návrh polovodičových prvkov a IO. Modelovanie a simulácia elektrických vlastností prvkov pre analýzu kritických oblastí a defektov, ako aj lepšie pochopenie vnútorných javov a vlastností nanoelektronických štruktúr. Príprava študijných materiálov a zvyšovanie kvalifikácie pracovníkov katedry v uvedenej oblasti. Aplikácia nových foriem vzdelávania (e-learning) pri príprave pilotného vzdelávacieho modulu o návrhu IO na báze 90 nm štruktúr a ich využitie pre výchovu poslucháčov ako aj rekvalifikáciu a tréning pracovníkov z praxe.
Kind of project:Information and communication technologies ()
Department:Department of microelectronics (FEEIT)
Project identification:7RP/215180/STU/08
Project status:Approved
Project start date :01. 12. 2008
Project close date:31. 12. 2008
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0