26. 10. 2020  9:16 Demeter
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium prípravy palív pre dieselové motory katalytickým krakovaním rastlinných olejov a živočíšnych tukov.

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


   Pracovníci
   
   


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Štúdium prípravy palív pre dieselové motory katalytickým krakovaním rastlinných olejov a živočíšnych tukov.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

Pracovník
Úloha
Pracovisko
Telefón
Kancelária
ext FCHPT
+421 (2) 59 325 531
Ing. Martin Grančay, PhD.PS Dek FCHPT
+421 905 960 490
NB - 2.posch, B 237

Legenda
Úloha:
administratíva
metodický riešiteľ
riešiteľpomocník
pozorovateľ