21. 10. 2019  0:37 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium prípravy palív pre dieselové motory katalytickým krakovaním rastlinných olejov a živočíšnych tukov.

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Štúdium prípravy palív pre dieselové motory katalytickým krakovaním rastlinných olejov a živočíšnych tukov.".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.ext FCHPT+421 (2) 59 325 531
Ing. Martin Grančay, PhD.PS Dek FCHPT+421 905 960 490NB - 2.posch, B 237

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ