25. 9. 2020  1:23 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Štúdium prípravy palív pre dieselové motory katalytickým krakovaním rastlinných olejov a živočíšnych tukov.

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
SK-AU/2009
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2009
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0