18. 9. 2019  19:35 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


Alpsko-karpatksý koridor - Centrope

Garant: prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Realizácia opatrení pozdĺž Alpsko-karpatského koridoru a ich implementácia v podmienkach regiónu Centrope
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko ()
Pracovisko:Ústav manažmentu STU (OUP REK)
Identifikácia projektu:AKK Centrope
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2009
Dátum ukončenia projektu:31. 08. 2012
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0