18. 9. 2019  20:23 Eugénia
Akademický informačný systém

Projekty


ASIA Link

Garant: prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V rámci projektu bol realizovaný druhý stupeň vysokoškolského vzdelávania pre afgánskych študentov v anglickom jazyku. Zároveň boli zrealizované dva študijné pobyty afgánskych docentov na katedrách Stavebnej fakulty STU.
Druh projektu:Asia Link Programme ()
Pracovisko:Katedra hydrotechniky (SvF)
Identifikácia projektu:ASIA Link
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2008
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0