Oct 20, 2019   7:54 a.m. Vendelín
Academic information system

Projects


Transport Model AT -SK

Supervisor: prof. Ing. Bystrík Bezák, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Model bude zahŕňať intermodálne riešenie, t.j. požiadavky individuálnej a verejnej hromadnej dopravy a ich vzájomných väzieb s spoločnom cezhraničnom priestore východné Rakúsko ? západné Slovensko. Bude podkladom pre rozhodovanie o nárokoch dopravy dotknutých orgánov (miestne zastupiteľstvá, Magistrát, Ministerstvo, Vláda SR, odborné inštitúcie,?)
Kind of project:SK - AT ()
Department:Department of Transport Construction and Traffic (FCE)
Project identification:VKM AT-SK - N 00043
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 10. 2009
Project close date:30. 09. 2012
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0