18. 1. 2020  12:14 Bohdana
Akademický informačný systém

Projekty


Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.ÚAM FEI, ext UIAM MTF+421 (2) 60 291 771D112
Mgr. Jana JurkovičováOVV Dek FEI+421 (2) 60 291 310T139


Zoznam historických pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam historických pracovníkov, ktorí v minulosti pracovali na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoOdDo
Ing. Andrea BujdákováÚIS CVT OUP REK06.03.201215.04.2015

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ