25. 10. 2020  4:16 Aurel
Akademický informační systém

Projekty


Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základní informace
   
Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Cieľom projektu je podnietenie spolupráce vo výskume v oblasti automatického riadenia na partnerských inštitúciách STU BA a NTNU Trondheim. Tento cieľ by mal byť naplnený podporovaním širokého spektra aktivít siahajúcich od pobytov študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia, pobytov učiteľov a výskumuníkov, cez organizáciu medzinárodných letných škôl a konferencií, spoločný vývoj učebných pomôcok, študijných materiálov až po podporu spoločných publikácií na špičkových konferenciách a vo vedeckých časopisoch.
Druh projektu:
NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund) ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:
NIL - I - 007 - d
Stav projektu:
Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:
01. 10. 2009
Datum ukončení projektu:
28. 02. 2011
Počet pracovníků projektu:
2
Počet oficiálních pracovníků projektu:
0