Jan 24, 2020   2:52 a.m. Timotej
Academic information system

Projects


Enhancing NO-SK Cooperation in Automatic Control (ECAC)

Supervisor: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Cieľom projektu je podnietenie spolupráce vo výskume v oblasti automatického riadenia na partnerských inštitúciách STU BA a NTNU Trondheim. Tento cieľ by mal byť naplnený podporovaním širokého spektra aktivít siahajúcich od pobytov študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia, pobytov učiteľov a výskumuníkov, cez organizáciu medzinárodných letných škôl a konferencií, spoločný vývoj učebných pomôcok, študijných materiálov až po podporu spoločných publikácií na špičkových konferenciách a vo vedeckých časopisoch.
Kind of project:NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund) ()
Department:Institute of Robotics and Cybernetics (FEEIT)
Project identification:NIL - I - 007 - d
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 10. 2009
Project close date:28. 02. 2011
Number of workers in the project:2
Number of official workers in the project:0