8. 12. 2019  7:03 Marína
Akademický informačný systém

Projekty


Podpora NO-SK spolupráce v automatickom riadení

Garant: prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Cieľom projektu je podnietenie spolupráce vo výskume v oblasti automatického riadenia na partnerských inštitúciách STU BA a NTNU Trondheim. Tento cieľ by mal byť naplnený podporovaním širokého spektra aktivít siahajúcich od pobytov študentov inžinierskeho a doktorandského štúdia, pobytov učiteľov a výskumuníkov, cez organizáciu medzinárodných letných škôl a konferencií, spoločný vývoj učebných pomôcok, študijných materiálov až po podporu spoločných publikácií na špičkových konferenciách a vo vedeckých časopisoch.
Druh projektu:NIL Fund (Norway - Iceland -Lichtenstein Fund) ()
Pracovisko:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikácia projektu:NIL - I - 007 - d
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 10. 2009
Dátum ukončenia projektu:28. 02. 2011
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0