18. 10. 2019  6:48 Lukáš
Akademický informačný systém

Projekty


Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky

Garant: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.ÚRK FEI, ext UIAM MTF+421 (2) 60 291 608D617
Mgr. Jana JurkovičováPS Dek FEI [vyňatie]+421 (2) 60 291 310T139

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ