16. 10. 2019  9:50 Vladimíra
Akademický informační systém

Projekty


Etablovanie regiónu Viedeň - Bratislava na medzinárodné odborné centrum v oblasti robotiky

Garant: prof. Ing. Peter Hubinský, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt zahŕňa medzinárodné robotické súťaže v regióne Viedeň-Bratislava, medzi nimi jedny európske majstrovstvá a jedny svetové majstrovstvá. Záujemcom ponúka jednoduchý prístup k robotike vo viedenských výskumných a vývojových laboratóriách. Výskumná a vývojová infraštruktúra sa rozšíri o virtuálne internetové robotické laboratórium v Bratislave. Program doplnia dve vedecké konferencie a tri letné akadémie (robotické prázdniny) pre podporu dorastu a talentov. Výmenný program v oblasti vzdelávania by mal zabezpečiť trvalé nadnárodné spojenie medzi školským a univerzitným vzdelávaním a vdeckým výskumom. Doplnkom bude aj vývoj platformy pre vzdelávanie v robotike vrátane didaktického konceptu. Projekt chce podporovat inovatívne myslienky. Vedecké výsledky budú sprístupnené verejnosti na vedeckých konferenciách alebo v odborných časopisoch. Vsetky spomenuté aktivity budú propagované v médiách, aby sa zážitok z technológie a vedy sprístupnil širšiemu publiku.
Druh projektu:Bilaterálna spolupráca - SR - Rakúsko ()
Pracoviště:Ústav robotiky a kybernetiky (FEI)
Identifikace projektu:CENTROBOT OPCS SK - AT
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 07. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2013
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0